Grupa śląska

Grupa śląska

Grupa śląska obejmuje tereny województw: śląskiego i opolskiego. W jej skład wchodzą klasztory: w Częstochowie na Jasnej Górze, w Częstochowie – klasztor św. Barbary, w Leśniowie i w Mochowie.

Animator: Jagoda Pochroń

Dołącz do swojej grupy na Facebooku

Klasztor paulinów
Sanktuarium Zranionej Jasnogórskiej Ikony Matki Bożej
Parafia pw. św. Barbary
ul. Św. Barbary 51, 42-200 Częstochowa

www.barbara.paulini.pl

Współgospodarz IV Paulińskich Dni Młodych w 2013 r. pod hasłem: "Oto Matka twoja"

Sanktuarium NMP Jasnogórskiej Królowej Polski
Klasztor paulinów
ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

www.jasnagora.pl

Wspólgospodarz IV Paulińskich Dni Młodych w 2013 r. pod hasłem: "Oto Matka twoja"

Klasztor nowicjacki paulinów
Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin
ul. Leśniowska 99, 42-310 Żarki

www.lesniow.pl

Gospodarz I Paulińskich Dni Młodych w 2010 r. pod hasłem "Potop"

Klasztor paulinów
Parafia Trójcy Świętej i NMP Jasnogórskiej
Mochów - Pauliny 83, 48-250 Głogówek

www.mochowpauliny.pl