Audioteka PDM

Audioteka PDM

Płyty CD z katechezami i homiliami z naszych lipcowych spotkań są cegiełkami, z których dochód przeznaczony jest na organizację Paulińskich Dni Młodych. Wyjątek stanowi CD nr 1, dostępna wyłącznie w Wydawnictwie Paganini. Zamówienia można składać pod adresem: pdm.osppe@gmail.com Cegiełki są dostępne także podczas PDM.

CD nr 1
Oto ja posyłam anioła przed tobą
Katechezy i homilie o. Augustyna Pelanowskiego z II Paulińskich Dni Młodych w Krakowie w 2011 r.

CD nr 2
Słuchaj Izraelu
Katechezy i homilie o. Euzebiusza Grądalskiego z III Paulińskich Dni Młodych we Włodawie w 2012 r.

CD nr 3
Oto Matka twoja
Katechezy i homilie o Wojciecha Deca z IV Paulińskich Dni Młodych w Częstochowie w 2013 r.
CD nr 4
Sam na sam z Bogiem
Rekolekcje lectio divina o. Piotra Łozy z V Paulińskich Dni Młodych w Brdowie w 2014 r.
CD nr 5
Ave Crux
Rekolekcje lectio divina o. Adama Czuszela z VI Paulińskich Dni Młodych w Biechowie w 2015 r.