Program

Program

poniedziałek, 13 lipca 2020:

 • do 17 przygotowywanie obozu
 • 18.00 Eucharystia
 • Zapoznanie przy ognisku
 • 23.00 Cisza nocna

wtorek, 14 lipca 2020:

 • 7.30 Pobudka
 • LECTIO
 • 8.30 Jutrznia
 • 9.00 Śniadanie
 • 10.00 Wprowadzenie do Meditatio
 • MEDITATIO
 • 12.00 Wprowadzenie do Oratio
 • ORATIO
 • 13.00 Obiad
 • 14.30 Krąg biblijny
 • 16.30 Msza św. z Nieszporami
 • 19.00 Kolacja
 • Pogodny wieczór
 • 21.00 Apel Jasnogórski
 • 21.30 Adoracja Najśw. Sakramentu
 • CONTEMPLATIO
 • 23.00 Cisza nocna

środa, 15 lipca 2020:

 • 7.30 Pobudka
 • LECTIO
 • 8.30 Jutrznia
 • 9.00 Śniadanie
 • 10.00 Wprowadzenie do Meditatio
 • MEDITATIO
 • 12.00 Wprowadzenie do Oratio
 • ORATIO
 • 13.00 Obiad
 • 14.30 Krąg biblijny
 • 16.30 Msza św. z Nieszporami
 • 19.00 Kolacja
 • Pogodny wieczór
 • 21.00 Apel Jasnogórski
 • 21.30 Adoracja Najśw. Sakramentu
 • CONTEMPLATIO
 • 23.00 Cisza nocna

czwartek, 16 lipca 2020:

 • 7.30 Pobudka
 • LECTIO
 • 8.30 Jutrznia
 • 9.00 Śniadanie
 • 10.00 Wprowadzenie do Meditatio
 • MEDITATIO
 • 12.00 Wprowadzenie do Oratio
 • ORATIO
 • 13.00 Obiad
 • 14.30 Krąg biblijny
 • 16.30 Msza św. z Nieszporami
 • 19.00 Kolacja
 • Pogodny wieczór
 • 21.00 Apel Jasnogórski i czuwanie nocne
 • CONTEMPLATIO

piątek, 17 lipca 2020:

 • 9.00 Msza św. z Jutrznią
 • 09.30 Śniadanie
 • Dzień wspólnoty
 • 14.00 Obiad
 • Zajęcia w grupach
 • 19.30 Nieszpory
 • 20.00 Koncert Zespołu Vox Eremi
 • 23.00 Cisza nocna

sobota, 18 lipca 2020:

 • 8.00 Śniadanie
 • 9.00 Msza św.
 •  Niespodzianka
 • 18.30 Kolacja
 • 20.00 Pauliniada
 • 22.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
 • 23.00 Cisza nocna

niedziela, 19 lipca 2020:

 • 7.00 Pobudka
 • 7.30 Śniadanie obóz
 • 8.00 Pakowanie
 • 9.30 Msza św. kościół
 • 11.00 Obiad