Program

Program

poniedziałek, 9 lipca 2018:

 • do 17 przygotowywanie obozu
 • 18.00 Eucharystia
 • Zapoznanie przy ognisku
 • 23.00 Cisza nocna

wtorek, 10 lipca 2018:

 • 7.30 Pobudka
 • LECTIO
 • 8.30 Jutrznia
 • 9.00 Śniadanie
 • 10.00 Wprowadzenie do Meditatio
 • MEDITATIO
 • 12.00 Wprowadzenie do Oratio
 • ORATIO
 • 13.30 Obiad
 • 14.30 Krąg biblijny
 • 16.30 Msza św. z Nieszporami
 • 19.00 Kolacja
 • Pogodny wieczór
 • 21.00 Apel Jasnogórski
 • 21.30 Adoracja Najśw. Sakramentu
 • CONTEMPLATIO
 • 23.00 Cisza nocna

środa, 11 lipca 2018:

 • 7.30 Pobudka
 • LECTIO
 • 8.30 Jutrznia
 • 9.00 Śniadanie
 • 10.00 Wprowadzenie do Meditatio
 • MEDITATIO
 • 12.00 Wprowadzenie do Oratio
 • ORATIO
 • 13.30 Obiad
 • 14.30 Krąg biblijny
 • 16.30 Msza św. z Nieszporami
 • 19.00 Kolacja
 • Pogodny wieczór
 • 21.00 Apel Jasnogórski
 • 21.30 Adoracja Najśw. Sakramentu
 • CONTEMPLATIO
 • 23.00 Cisza nocna

czwartek, 12 lipca 2018:

 • 7.30 Pobudka
 • LECTIO
 • 8.30 Jutrznia
 • 9.00 Śniadanie
 • 10.00 Wprowadzenie do Meditatio
 • MEDITATIO
 • 12.00 Wprowadzenie do Oratio
 • ORATIO
 • 13.30 Obiad
 • 14.30 Krąg biblijny
 • 16.30 Msza św. z Nieszporami
 • 19.00 Kolacja
 • Pogodny wieczór
 • 21.00 Apel Jasnogórski i czuwanie nocne
 • CONTEMPLATIO

piątek, 13 lipca 2018:

 • 9.00 Msza św. z Jutrznią
 • 09.30 Śniadanie
 • Dzień wspólnoty
 • 14.30 Obiad
 • 19.30 Nieszpory
 • 20.00 Pauliniada
 • 22.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
 • 23.00 Cisza nocna

sobota, 14 lipca 2018:

 • 8.00 Śniadanie
 • 9.00 Pielgrzymka do Serpelic
  Msza św.
 • 18.30 Obiadokolacja
 • 20.00 Pogodny wieczór
 • 22.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
 • 23.00 Cisza nocna

niedziela, 15 lipca 2018:

 • 7.00 Pobudka
 • 7.30 Jutrznia
 • 8.00 Śniadanie obóz
 • 9.30 Msza św. kościół
 • 12.00 Obiad