Program Paulińskich Dni Młodych

poniedziałek, 11 lipca 2022:

 • do 17 przygotowywanie obozu
 • 18.00 Eucharystia
 • Zapoznanie przy ognisku
 • 23.00 Cisza nocna

wtorek - środa, 12-13 lipca 2022:

 • 7.30 Pobudka
 • 8.00 LECTIO
 • 8.30 Jutrznia
 • 9.15 Śniadanie
 • 10.00 Wprowadzenie do Meditatio
 • MEDITATIO - w kręgach biblijnych
 • 12.00 Wprowadzenie do Oratio
 • ORATIO
 • 13.00 Obiad
 • 14.00 Praca w grupach
 • 17.00 Msza św. z Nieszporami
 • 18.30 Kolacja
 • 19.00 Pogodny wieczór
 • 21.00 Apel Jasnogórski
 • 21.30 Adoracja Najśw. Sakramentu
 • CONTEMPLATIO
 • 23.00 Cisza nocna

czwartek, 14 lipca 2022:

 • 7.30 Pobudka
 • 8.00 LECTIO
 • 8.30 Jutrznia
 • 9.15 Śniadanie
 • 10.00 Wprowadzenie do Meditatio
 • MEDITATIO - w kręgach biblijnych
 • 12.00 Wprowadzenie do Oratio
 • ORATIO
 • 13.00 Obiad
 • 14.00 Praca w grupach
 • 17.00 Msza św. z Nieszporami
 • 18.30 Kolacja
 • 19.00 Pogodny wieczór
 • 20.30 Czas na "mycie się"
 • 21.30 Wieczór Uwielbienia

piątek, 15 lipca 2022:

 • 8.30 Msza św. z Jutrznią
 • 09.15 Śniadanie
 • 10.00 Pielgrzymka/wycieczka
 • 19.00 Obiadokolacja
 • 20.00 Pogodny wieczór
 • 20.30 Możliwość Adoracji Najśw. Sakramentu
 • 22.00 Czas na "mycie się"
 • 23.00 Cisza nocna

sobota, 16 lipca 2022:

 • 8.00 Msza świeta
 • 9.15 Śniadanie.
 • 10.00 Dzień wspólnoty I
 • 13.00 Obiad
 • 14.00 Dzień wspólnoty II
 • 18.30 Kolacja
 • 20.00 Pauliniada
 • 21.00 Apel Jasnogórski i Adoracja Najśw. Sakramentu
 • 23.00 Cisza nocna

niedziela, 17 lipca 2022:

 • 7.00 Pobudka 
 • Pakowanie
 • Sprzątanie obozu
 • 9.15 Śniadanie
 • 10.30 Eucharystia
 • 12.00 Obiad