Kontakt

Kontakt

Biuro Paulińskich Dni Młodych
ul. O. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

pdm.osppe@gmail.com

+48 533 916 403

www.facebook.com/pdmosppe