Kontakt

Kontakt

Biuro Paulińskich Dni Młodych
ul. Dąbrowskiego 12, 98-400 Wieruszów

pdm.osppe@gmail.com

+48 533 916 403

www.facebook.com/pdmosppe