Organizatorzy

Organizatorem Paulińskich Dni Młodych jest Stowarzyszenie PDM. W jego skład wchodzą następujące osoby:

o. Michał Gawryluk OSPPE - przewodniczący SPDM;

o. Przemysław Sobczak OSPPE - skarbnik SPDM;

o. Dariusz Kropacz OSPPE  - sekretarz SPDM;

br. Przemysław Pelikan OSPPE - odpowiedzialny za promocję PDM, administrator strony internetowej;

br. Augustyn Nomo Belinga - odpowiedzialny za liturgię na PDM;

br. Patryk Mazgaj - odpowiedzialny za Pauliniadę i część rekreacyjną PDM;

br. Stanisław Cholewa - odpowiedzialny za śpiew i scholę PDM;

Jagoda Pochroń - odpowiedzialna za opiekę medyczną;

Jagoda Pochroń - animatorka grupy śląskiej i grupy łódzkiej;

Kacper Borowiecki - animator grupy mazowieckiej;

Zuzanna Przyborkiewicz - animatorka grupy północnej;

Wiktoria Szwalec - animatorka grupy południowej;

Katarzyna Wyszyńska - animatorka grupy wielkopolskiej;

Aleksandra Gadomska - animatorka grupy wschodniej;

Katarzyna Zalizowska - animatorka grupy zachodniej;