Organizatorzy

Organizatorem Paulińskich Dni Młodych jest Stowarzyszenie PDM. W jego skład wchodzą następujące osoby:

o. Michał Gawryluk OSPPE - przewodniczący SPDM

o. Przemysław Sobczak OSPPE - skarbnik SPDM

o. Dariusz Kropacz OSPPE  - sekretarz SPDM

br. Przemysław Pelikan OSPPE - odpowiedzialny za promocję PDM; administrator strony internetowej

br. Karol Sudoł OSPPE - odpowiedzialny za liturgię na PDM; odpowiedzialny za Pauliniadę i część rekreacyjną PDM

Jagoda Bieda - odpowiedzialna za opiekę medyczną

Matylda Polańska - animatorka grupy śląskiej i grupy łódzkiej

Kacper Borowiecki - animator grupy mazowieckiej

Natalia Szabłowicz - animatorka grupy północnej

Antoni Kużdżał - animator grupy południowej

Grzegorz Przesławski - animator grupy wielkopolskiej

Aleksandra Gadomska - animatorka grupy wschodniej

Agata Szumilas - animatorka grupy zachodniej