Organizatorzy

Organizatorem Paulińskich Dni Młodych jest Stowarzyszenie PDM. W jego skład wchodzą następujące osoby:

o. Marek Nowacki OSPPE - przewodniczący SPDM

o. Andrzej Grad OSPPE - skarbnik SPDM

o. Dariusz Kropacz OSPPE - sekretarz SPDM

o. Bernard Wulczyński OSPPE - odpowiedzialny za promocję PDM; odpowiedzialny za muzykę na PDM; administrator strony internetowej

o. Jan Król OSPPE - odpowiedzialny za liturgię na PDM; odpowiedzialny za Pauliniadę i część rekreacyjną PDM

Beata Grzana - odpowiedzialna za opiekę medyczną

Małgorzata Grądowa - animatorka grup łódzkiej i śląskiej

Kacper Borowiecki - animator grupy mazowieckiej

Natalia Szabłowicz - animatorka grupy północnej

Maria Król - animatorka grupy południowej

Grzegorz Przesławski - animator grupy wielkopolskiej

Agata Wawryniuk - animatorka grupy wschodniej

Agata Szumilas - animatorka grupy zachodniej