Dzień drugi...

Dzień drugi...

Minął pierwszy dzień tegorocznego zjazdu Paulińskich Dni Młodych. Dziś uczestnicy wchodzili w schemat rekolekcji lectio divina, w który wprowadzał o. Piotr Stanikowski, tegoroczny ojciec duchowny. W pierwszym dniu zamyśleń nasze spojrzenia skierowane zostały za pomocą fragmentów Pisma Świętego na osobę Mojżesza – wielkiego męża Starego Testamentu. A to za sprawą faktu, iż każdy może w jakimś stopniu z nim się utożsamić – człowiek z konieczności porzucony, oderwany od swoich korzeni, uciekinier przed ludźmi ale także, zwłaszcza na początku powołania, przed wolą Bożą. Ojciec Piotr usiłował przedstawić nam obraz Boga jako Tego, Kto wybiera to, co słabe w tym świecie, by to, co mocne poniżyć – jak to było m.in. w przypadku Mojżesza. I oczywiście, punktem centralnym była Msza święta z homilią, a także modlitwa liturgią godzin.

Poza modlitewnym skupieniem uczestnicy poświęcili czas także na rekreację, wzajemne zapoznawanie się, taniec „belgijkę” i wspólne przygotowywanie posiłków. Dziękujemy Bogu i organizatorom za ten piękny dzień, wspaniałą pogodę i wspólnotę, która się zawiązała.

br. dk. Zbigniew Karpowicz